CAPITULUM PLUS - VAGONÁRSKY PRIEMYSEL - STROJÁRENSKÁ VÝROBA
CAPITULUM PLUS - VAGONÁRSKY PRIEMYSEL - STROJÁRENSKÁ VÝROBA
skende
 • CAPITULUM PLUS
  robíme perfektnú prácu

separator

HLAVNÁ

Print Friendly, PDF & Email

 

123123 321321 123123 321

 


Print Friendly, PDF & Email
 

Certifikát systému manažérstva kvality podla normy STN EN ISO 9001:2016

Certifikát pre riadenie  kvality pri zvárani podľa normy EN ISO 3834-2


 

Osvedčenie spoločnosti pre zváranie koľajových vozidiel a ich podskupin podľa triedy CL1 normy EN 15085-2


 
Print Friendly, PDF & Email

 

vagon podvozokSpoločnosť vznikla v r. 2001, vtedy ešte ako firma pod názvom Capitulum s.r.o. ktorá vykonávala kovoobrábacie práce pre strojárenské závody ako je Tatravagónka Poprad.


Rozšírenie výroby nastalo po vytvorení novej spoločnosti Capitulum plus s.r.o., ktorá vznikla zlúčením troch smerov výroby:

 • Vývoj a výroba prípravkov pre vagonársky priemysel
 • Sériová výroba dielcov v súlade s EN 15085 pre výrobcov nákladných vagónov
 • Výroba a montáž stavebných konštrukcií 

V roku 2014 spoločnosť sa rozrástla a v nasledujúcom období už vyrábala viac druhov konštrukcií v sériách. V tomto období bola niekoľkokrát rozšírená výrobná kapacita. V súčasnosti sa úspešne presadzuje na európskom trhu a s niektorými obchodnými prípadmi aj v iných teritóriách.

 


Print Friendly, PDF & Email

 

Náš Systém manažérstva kvality je certifikovany v sulade s normou STN EN ISO 9001:2016 audítorskou spoločnosťu TUV SUD Slovakia s.r.o. v odbore: Návrh, vývoj a výroba ocelovych konstrukcii a vyroba produktov všeobecného strojárenstva. Obchodna cinnost s produktami všeobecného strojárenstva. Súčasťou našej činnosti sú aj certifikovane zváracie postupy, potvrdené mnohými osvedčeniami a certifikátmi. V juni 2018 bol systém potvrdený recertifikačným auditom a taktiez radou ďalších auditov vyplývajúcich z predpisov suvislych noriem, požiadaviek legislatívy i trhu.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

iso certufikátCapitulum plus s.r.o., patrí v súčasnosti medzi najskúsenejšie slovenské spoločnosti špecializujúce sa na vývoj prípravkov na výrobu vagónov a ich úspešnú implementáciu v zákazníckych zariadeniach. Zodpovedajúce školenia personálu zákazníka a dodávka podzostáv pre výrobu vozňov, sú pre našich zákazníkov nevyhnutnými službami.

Vďaka schopnosti vyvinúť akúkoľvek technológiu pre výrobu rôznych typov konštrukcií vrátane dynamických aj statických, sme sa stali spoľahlivým partnerom schopným plniť individuálne požiadavky každého zákazníka.

Výrobné priestory spoločnosti su blizko mesta Poprad, ktoré leží v peknom prostredí prírodnej kotliny obkolesenej zo severu skalnatými štítmi pohoria Vysoké Tatry (2655 m) a na juhu zalesnenými úbočiami Nízkych Tatier. Poprad má so svojim okolím zabezpečené cestné, železničné a letecké spojenie. Je situovaný na severovýchode Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza v strednej časti Európy

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

(Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)

Úvod

Poskytovateľom tejto Webovej stránky, www.capitulum.sk, je spoločnosť Capitulum plus s.r.o. (IČO: 47703865), ktorá je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”).

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak ako je definovaná nižšie). Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku označenú v ľavom hornom rohu ako CAPITULUM, ktorá je ďalej označovaná ako “táto Webová stránka”.

Kontakt

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím použite odkaz zodpovedna.osoba@capitulum.sk

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel, napr. nábor) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účelu funkčnosti tejto web stránky. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v Oznámení o používaní súborov cookies.

Sociálne médiá

Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

Firma HIS Senzor je dlhoročným slovenským výrobcom induktívnych snímačov priblíženia. S výrobou induktívnych snímačov sa začala zaoberať od roku 1991.

V našom výrobnom sortimente nájdete viac ako 250 senzorov a výrobkov rôznych typov, vyhotovení a variant pre všeobecné použitie v priemyselnej automatizácií.

Okrem výrobkov uvedených v katalógu, sme ochotný výjsť v ústrety zákazníkovi a upraviť naše výrobky, resp. vyvinúť ďaľšie podľa potrieb zákazníka.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 

Rozhodujúce činnosti z predmetu podnikania


Vývoj konštrukcii prýpravkov pre výrobu rôznych druhov výrobkov pre železničný priemysel a stavebný trh má v Capitulum plus dlhodobú tradíciu. Prvý projekt bol realizovaný v r. 2001, kedy mala naša spoločnosť názov "Capitulum". Dnes máme tím špecialistov, ktorí sú schopní navrhnúť  a dodať pre výrobu prípravky prípravky akejkoľvek inovatívnej konštrukcii, tak aby splnili očakávania zákazníkov.


Veľké skúsenosti v oblasti vývoja a konštrukcií nám umožňujú rozvíjať:

 • Špeciálne vyrobené prípravky pre výrobu vagónov
 • Zostavy železničných vagónov
 • Podskupiny podvozkov
 • Výrobky všeobecného strojárstva
 • Vývoj a výroba neštandardných strojov a zariadení pre strojné obrábanie a zváranie.
 • Výroba ocelovych konštrukcií a zvaranych konstrukcii pre stavebnictvo.

Skúsení a kvalifikovaní pracovníci s pomocou našich technologov sú schopní vybudovať alebo modifikovať  konštrukcií v oboch: našich zákazníckych zariadeniach a dielni Capitulum plus v súlade s technickými požiadavkami zákazníka. Školenie personálu zákazníka o výrobných procesoch a postupoch je zahrnuté vo montáži výrobných liniek v zákazníckych zariadeniach. Capitulm plus tak prispieva k skráteniu intervalu medzi vývojom nového výrobku a jeho sériovou výrobou pre trh.


Prototypy, vybudované s pomocou špecialistov Capitulum plus, boli úspešne testované rôznymi testovacími ústavmi.

 

Print Friendly, PDF & Email

Úvod

Poskytovateľom tejto Webovej stránky, www.capitulum.sk, je spoločnosť Capitulum plus s.r.o. (IČO: 47703865), ktorá je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”).

Táto informácia vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak ako je definovaná nižšie). Toto prehlásenie sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku označenú v ľavom hornom rohu ako CAPITULUM, ktorá je ďalej označovaná ako “táto Webová stránka”.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Podrobnosti o odvolaní súhlasu sú uvedené nižšie v časti „ako kontrolovať súbory cookie“.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (napríklad jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Na stránkach používam cookies v rámci služby Google Analytics, Google AdWords a systému SCR Gate Way, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku vašim potrebám. Vaše súkromie je pre nás dôležité, a preto sú všetky tieto údaje anonymné a o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané len na štatistické, technické a marketingové účely.

Google Analytics - tieto súbory cookies patria do kategórie analytických, ktoré slúžia na vytváranie anonymných prehľadov o obľúbenosti a návštevnosti jednotlivých stránok.  Vygenerované informácie sú uložené ako anonymná štatistika v spoločnosti Google, bez možnosti priradenia ku konkrétnej osobe.

Google Adwords - tieto súbory cookies nám pomáhajú spoznať vás pri návrate na stránku a umožňujú nám upraviť vám stránku na mieru a ponúknuť vám zacielené ponuky podľa vašich záujmov. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a ako pomoc pri meraní efektivity reklamných kampaní.

SCR Gate Way - tieto súbory cookies sú zavedené v rámci systému administrácie stránok spoločnosti. Tieto cookies ukladajú preferencie užívateľského rozhrania. Vďaka nim váš prehliadač dokáže rozpoznať, či máte funkčný Java Script, grafické preferencie, ako napríklad rozloženie a veľkosť. Využívanie týchto cookies vám pomáha komfortnejšie prehliadať naše webové stránky.  Spoločnosť tieto údaje nevyužíva v žiadnych interných štatistikách. SCR Gate Way cookies patria do kategórie funkčných.

Cookies nepoužívame na žiadne iné účely ako sú uvedené vyššie. Jednotlivé údaje sú sprístupnené len pre nás, oprávneného správcu webových stránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach, sú trvalé a dočasné. Trvalé cookies ostávajú vo vašom zariadení aj po opustení našich stránok, dočasné sa vymažú po ukončení návštevy/zavretí prehliadača. Všetky cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod na blokovanie a zmazanie cookies nájdete na domovských stránkach vašich prehliadačov. Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookie a ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej lokalite www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Informácie o používaní súborov cookie v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookie nájdete v príručke k vášmu telefónu alebo tabletu. Po blokovaní súborov cookie budete môcť aj naďalej navštevovať moje stránky, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať vaše preferované nastavenia webovej lokality, nebudem môcť analyzovať návštevnosť mojich stránok a prispôsobovať ich nastavenia potrebám užívateľov.

 Dátum aktualizácie: 01.01.2021

Print Friendly, PDF & Email

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

qrcode

webnail

VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.


 https

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created by: Marek Sarvas